مرکز تخصصی ساخت قطعات صنعتی به روش مهندسی معکوس

تعمیر و بازسازی

بازسازی قطعات با توجه به ماهیت قطعه و نوع کارکرد آن متفاوت بوده و شامل طی نمودن پروسه تحلیل و اجرا میباشد که در فاز تحلیل در وهله اول نوع قطعه و شرایط کاری آن مطالعه شده و سپس میزان استهلاک آن سنجیده و با توجه به حساسیت قطعه ، بهترین روش بازسازی اتخاذ میگردد . در مرحله بعدی میزان هزینه کار محاسبه شده و نسبت به هزینه ساخت کامل آن مقایسه میگردد . در صورتیکه صرفه اقتصادی با هر کدام از روشها (ساخت کامل یا بازسازی) باشد پس از اخذ تأییدیه از مشتری ، پروزه به فاز اجرایی وارد خواهد شد . 

بازسازیها عمدتاً بر روی قطعات فلزی با ارزش مالی بالا اعمال میگردد که به چند نمونه آنها اشاره میگردد .

بازسازی و تعمیر روتورهاي توربين بخار و كمپرسور و میکسر ، بازسازي شافت (متال اسپری) بازسازی انواع ياتاقانها با پوشش بابیت – میل لنگ کمپرسور

JoomShaper